Aantrekkelijke jobs in de bouw

De bijkomende overheidsinvesteringen en de shift naar duurzaam en betaalbaar wonen, bieden een belangrijk werkgelegenheidspotentieel in de bouw. Om dit potentieel te kunnen benutten moet aan twee voorwaarden worden voldaan. De loonkost van werknemers moet voldoende concurrentieel zijn en  de nodige arbeidskrachten moeten beschikbaar zijn.

Onze loonkosten zitten jammer genoeg bij de drie hoogste van Europa. Dit schaadt de concurrentiepositie van de bouwarbeiders in ons land ten opzichte van buitenlandse werknemers, die hier dan via detachering komen werken. In vergelijking met de 4 landen die de meeste werknemers naar Belgische bouwplaatsen detacheren, hebben we de voorbije jaren opnieuw een grote loonhandicap opgelopen  in de bouw. Die handicap moet afgebouwd worden als we het beschikbare arbeidspotentieel in ons land meer kans op een job willen geven en het risico op sociale dumping verder willen beperken. 

Om het beschikbaar talent naar de bouwsector te lokken, zetten we al jaren in op gerichte campagnes om de bouw aantrekkelijker te maken. Maar dit alleen zal niet genoeg zijn. Daarom vraagt Embuild, dat de regionale overheden  veel meer inzetten op de activering van de inactieven  en om onderwijs en opleiding beter af te stemmen op de noden van de bouwsector.