De bouw in België

EEN BELANGRIJKE ECONOMISCHE SPELER

De bouwsector is de tweede belangrijkste economische speler in België

Onze sector biedt rechtstreeks werk aan bijna 290.000 arbeiders, bedienden en zelfstandigen

7% van de werkgelegenheid in de privésector hangt direct af van de bouwactiviteit

Met zijn 134.000 bedrijven is de bouw een KMO-sector bij uitstek.

De bouw concentreert 20% van alle bedrijven zonder personeel in België

Werkgevers tellen gemiddeld 7 werknemers, tegenover 14 in de rest van de privésector

Alle bouwbedrijven, hun werknemers en zelfstandigen, generen samen 26 miljard aan toegevoegde waarde

De bouwsector zorgt voor 5,4% van het BBP en een jaarlijkse omzet van ongeveer 86 miljard euro

  1. Embuild | Kerncijfers bouwsector 2022

  2. FIEC | CONSTRUCTION ACTIVITY IN EUROPE